O podjetju
Dejavnost
Program MONTANA
Program SANITA
Vpiši besede za iskanje
Ohlapno iskanje (podobne besede) :
Razlikovanje velikih in malih črk :
Iskanje podpira tudi predznake pred besedami in sicer :
  • besede, ki so podane brez predznaka : poišče vse podatke, ki vsebujejo vsaj eno od takih besed
  • besede, ki imajo dodan predznak + : v rezultatu bodo podatki, ki morajo nujno vsebovati to besedo
  • besede, ki imajo dodan predznak - : v rezultatu bodo podatki, ki nimajo vsebovane te besede
Predznake se lahko poljubno kombinira (vendar ima vsaka beseda lahko samo en predznak). Med predznakom in besedo ne sme biti presledka, med besedami pa morajo nujno biti presledki !